Reklama ZavŇô√≠t reklamu 
Reklama ZavŇô√≠t reklamu 
Sv√°tek m√° a jak√Ĺ je t√Ĺden ?
  ecnea | 4waw ||  login  | setup 
Dnes je
ZKUSTE NOVOU STR√ĀNKU ECNEA

MOBIL | TABLET | PC | TV | 4K |(560)


(685)()(28)


(91)


(82)


(24)


(14)


(2794)


(3)


(35)


(13)


(65)


(275)


(12)


(518)


(142)


(440)


(23)


(51)


(120)


(685)


(208)


(15)
Hlavní
Kraj
Jihońćesk√Ĺ kraj
Jihomoravsk√Ĺ kraj
Karlovarsk√Ĺ kraj
Kr√°lovehradeck√Ĺ kraj
Libereck√Ĺ kraj
Moravskoslezsk√Ĺ kraj
Olomouck√Ĺ kraj
Pardubick√Ĺ kraj
PlzeŇąsk√Ĺ kraj
Praha
StŇôedońćesk√Ĺ kraj
√östeck√Ĺ kraj
Vysońćina
Zl√≠nsk√Ĺ kraj

 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |  nalezeno: 2794
Kostel sv. Mikul√°Ň°e

( web: _NO )

video, youtube
webkamery v okolí
Praha - Staromńõstsk√© n√°mńõst√≠
Praha, Nuselsk√Ĺ most

reklama

nejbliŇĺŇ°√≠ turistick√© c√≠le
pŇôipravujeme...
ubytov√°n√≠ a obńćerstven√≠
pŇôipravujeme...
reklama
Obec: Praha
Okres: Hlavn√≠ mńõsto Praha
Kraj:Praha
St√°t:_NO

GPS: 50.0879 14.4199

Kóta: _NO m n. m.
Kostel sv. Mikul√°Ň°e na Star√©m Mńõstńõ je barokn√≠ kopulov√° stavba z let 1732 aŇĺ 1735 od Kili√°na Ign√°ce Dienzenhofera. V√Ĺzdobu tvoŇô√≠ Ň°tukatury od Bernarda Spinettiho, freskov√Ĺ obraz od Kosmy Dami√°na Asama a plastiky od Anton√≠na Brauna. PŇĮvodn√≠ hlavn√≠ olt√°Ňô je nyn√≠ ve Velk√© ńĆernońći u ŇĹatce. Kostel byll za vl√°dy Josefa II. zruŇ°en 1787 a slouŇĺil k rŇĮzn√Ĺm √ļńćelŇĮm - napŇô. k provazochodeck√Ĺm pŇôestaven√≠, ktera se konala v jeho kopuli. V roce 1871 byl kostel pŇôed√°n k uŇĺ√≠v√°n√≠ rusk√© pravoslavn√© c√≠rkvi a opraven. Z t√© doby poch√°z√≠ obrovsk√Ĺ lustr ve tvaru carsk√© koruny vyroben√Ĺ v Harrachovsk√Ĺch skl√°rn√°ch. Od roku 1914 slouŇĺil jako pos√°dkov√Ĺ kostel a skladiŇ°tńõ. Od roku 1920 patŇô√≠ kostel c√≠rkvi ńćeskoslovensk√© husitsk√©.
Vznik: Z√°nik: err
_NO
Kostol BoŇĺsk√©ho srdca JeŇĺiŇ°ovho

( web: _NO )

video, youtube
webkamery v okolí
Hodonín

reklama

nejbliŇĺŇ°√≠ turistick√© c√≠le
pŇôipravujeme...
ubytov√°n√≠ a obńćerstven√≠
pŇôipravujeme...
reklama
Obec: Hol√≠ńć
Okres: Skalica
Kraj:_NO
St√°t:Slovensko

GPS: 48.808 17.1645

Kóta: _NO m n. m.
Zbudovan√Ĺ 1397 a aŇĺ do roku 1876 byl farn√≠m kostelem.
Vznik: Z√°nik: err
Trnavsk√Ĺ kraj
Kostol sv. Martina

( web: _NO )

video, youtube
webkamery v okolí
Hodonín

reklama

nejbliŇĺŇ°√≠ turistick√© c√≠le
pŇôipravujeme...
ubytov√°n√≠ a obńćerstven√≠
pŇôipravujeme...
reklama
Obec: Hol√≠ńć
Okres: Skalica
Kraj:Jin√Ĺ
St√°t:Slovensko

GPS: 48.8101 17.1617

Kóta: _NO m n. m.
Farn√≠ kostel sv.Martina vybudovan√Ĺ v baroknńõ-klacisistick√©m slohu v letech 1752-1755. Kostel byl postaven pro Ňô√°d sv.FrantiŇ°ka (Kapuc√≠nŇĮ). Po zruŇ°en√≠ tohoto Ňô√°du se stal 13.bŇôezna 1786 farn√≠m kostelem.
Vznik: Z√°nik: err
Trnavsk√Ĺ kraj
Kaple sv. Petra a Pavla

( web: _NO )

video, youtube
webkamery v okolí
Olomouc

reklama

nejbliŇĺŇ°√≠ turistick√© c√≠le
pŇôipravujeme...
ubytov√°n√≠ a obńćerstven√≠
pŇôipravujeme...
reklama
Obec: Véska
Okres: _NO
Kraj:Olomouck√Ĺ
St√°t:_NO

GPS: 49.6589 17.3548

Kóta: _NO m n. m.
_NO
Vznik: Z√°nik: err
_NO
Kostel sv.Petra a Pavla

( web: _NO )

video, youtube
webkamery v okolí
Nov√Ĺ Jińć√≠n
Ostrava - bazénové centrum

reklama

nejbliŇĺŇ°√≠ turistick√© c√≠le
pŇôipravujeme...
ubytov√°n√≠ a obńćerstven√≠
pŇôipravujeme...
reklama
Obec: BartoŇ°ovice
Okres: Nov√Ĺ Jińć√≠n
Kraj:Moravskoslezsk√Ĺ
St√°t:_NO

GPS: 49.6708 18.0524

Kóta: _NO m n. m.
Postaven√Ĺ √ļdajnńõ jiŇĺ kolem poloviny 13. stol. PŇôestavńõn v r. 1583. Kosteln√≠ vńõŇĺ o v√ĹŇ°ce 35 m byla dostavńõna v r. 1692. V letech 1905-06 vystavńõna nov√° kosteln√≠ lońŹ.
Vznik: Z√°nik: err
_NO
Kaplińćka v Emauz√≠ch

( web: _NO )

video, youtube
webkamery v okolí
Star√Ĺ Jińć√≠n - hrad

reklama

nejbliŇĺŇ°√≠ turistick√© c√≠le
pŇôipravujeme...
ubytov√°n√≠ a obńćerstven√≠
pŇôipravujeme...
reklama
Obec: Emauzy
Okres: Nov√Ĺ Jińć√≠n
Kraj:Moravskoslezsk√Ĺ
St√°t:_NO

GPS: 49.636 17.8329

Kóta: _NO m n. m.
_NO
Vznik: Z√°nik: err
_NO
Kaple sv. Cyrila a Metodńõje

( web: _NO )

video, youtube
webkamery v okolí
Olomouc

reklama

nejbliŇĺŇ°√≠ turistick√© c√≠le
pŇôipravujeme...
ubytov√°n√≠ a obńćerstven√≠
pŇôipravujeme...
reklama
Obec: Tov√©Ňô
Okres: Olomouc
Kraj:Olomouck√Ĺ
St√°t:_NO

GPS: 49.6396 17.3174

Kóta: _NO m n. m.
Poch√°z√≠ z roku 1844 a je zasvńõcena sv.Cyrilu a Metodńõjovi
Vznik: Z√°nik: err
_NO
Kaplińćka u JileŇ°ovic

( web: _NO )

video, youtube
webkamery v okolí
KŇôiŇĺovatka Hluńć√≠nsk√° smńõr Ostrava centrum
M√≠rov√© n√°mńõst√≠ Hluńć√≠n

reklama

nejbliŇĺŇ°√≠ turistick√© c√≠le
pŇôipravujeme...
ubytov√°n√≠ a obńćerstven√≠
pŇôipravujeme...
reklama
Obec: JileŇ°ovice
Okres: Opava
Kraj:Moravskoslezsk√Ĺ
St√°t:_NO

GPS: 49.8972 18.1335

Kóta: _NO m n. m.
_NO
Vznik: Z√°nik: err
_NO
Kaple sv. Jana Nepomuckého

( web: _NO )

video, youtube
webkamery v okolí
KŇôiŇĺovatka Hluńć√≠nsk√° smńõr Ostrava centrum
M√≠rov√© n√°mńõst√≠ Hluńć√≠n

reklama

nejbliŇĺŇ°√≠ turistick√© c√≠le
pŇôipravujeme...
ubytov√°n√≠ a obńćerstven√≠
pŇôipravujeme...
reklama
Obec: JileŇ°ovice
Okres: Opava
Kraj:Moravskoslezsk√Ĺ
St√°t:_NO

GPS: 49.8957 18.1407

Kóta: _NO m n. m.
_NO
Vznik: Z√°nik: err
_NO
Evangelick√Ĺ kostel

( web: _NO )

video, youtube
webkamery v okolí
Olomouc

reklama

nejbliŇĺŇ°√≠ turistick√© c√≠le
pŇôipravujeme...
ubytov√°n√≠ a obńćerstven√≠
pŇôipravujeme...
reklama
Obec: Olomouc
Okres: Olomouc
Kraj:Olomouck√Ĺ
St√°t:_NO

GPS: 49.5967 17.267

Kóta: _NO m n. m.
Zbudov√°n v letech 1914-20 podle pl√°nŇĮ berl√≠nsk√©ho architekta Otto Kuhlmanna. Interi√©r byl upraven v letech 1987?88 podle projektu architekta Bart√°ka.
Vznik: Z√°nik: err
_NO
Kaplińćka v KravaŇô√≠ch

( web: _NO )

video, youtube
webkamery v okolí
Opava
Opava - RatiboŇôsk√°

reklama

nejbliŇĺŇ°√≠ turistick√© c√≠le
pŇôipravujeme...
ubytov√°n√≠ a obńćerstven√≠
pŇôipravujeme...
reklama
Obec: KravaŇôe
Okres: Opava
Kraj:Moravskoslezsk√Ĺ
St√°t:_NO

GPS: 49.9291 18.0298

Kóta: _NO m n. m.
_NO
Vznik: Z√°nik: err
_NO
Kaplińćka v Doln√≠m BeneŇ°ovńõ

( web: _NO )

video, youtube
webkamery v okolí
Ostrava-Poruba - JV smńõr

reklama

nejbliŇĺŇ°√≠ turistick√© c√≠le
pŇôipravujeme...
ubytov√°n√≠ a obńćerstven√≠
pŇôipravujeme...
reklama
Obec: Doln√≠ BeneŇ°ov
Okres: Opava
Kraj:Moravskoslezsk√Ĺ
St√°t:_NO

GPS: 49.922 18.0932

Kóta: _NO m n. m.
_NO
Vznik: Z√°nik: err
_NO
Kostel sv. Jana Nepomuckého

( web: _NO )

video, youtube
webkamery v okolí
Trutnov

reklama

nejbliŇĺŇ°√≠ turistick√© c√≠le
pŇôipravujeme...
ubytov√°n√≠ a obńćerstven√≠
pŇôipravujeme...
reklama
Obec: Kr√°lovec
Okres: Trutnov
Kraj:Kr√°lovehradeck√Ĺ
St√°t:_NO

GPS: 50.6767 15.9693

Kóta: _NO m n. m.
Z√°kladn√≠ k√°men stavby byl poloŇĺen r. 1924. Vysvńõcen r. 1928. R. 1927 se konalo za velk√© √ļńćasti kŇôesŇ•anstva svńõcen√≠ nov√Ĺch kosteln√≠ch zvonŇĮ. Ve 2. polovinńõ 20. stol. nebyl kostel vyuŇĺ√≠v√°n a ch√°tral. R. 1994 zrekonstruov√°n.
Vznik: Z√°nik: err
_NO
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

( web: _NO )

video, youtube
webkamery v okolí
Trutnov

reklama

nejbliŇĺŇ°√≠ turistick√© c√≠le
pŇôipravujeme...
ubytov√°n√≠ a obńćerstven√≠
pŇôipravujeme...
reklama
Obec: Bernartice
Okres: Trutnov
Kraj:Kr√°lovehradeck√Ĺ
St√°t:_NO

GPS: 50.6454 15.9645

Kóta: _NO m n. m.
Kamenn√Ĺ kostel Nanebevzet√≠ Panny Marie nahradil dŇô√≠vńõjŇ°√≠ dŇôevńõn√Ĺ kostel√≠k. Jeho barokn√≠ viz√°Ňĺ je v√Ĺsledkem pŇôestavby v r. 1732 a pak v letech 1794-1795. √östŇôedn√≠ sloupov√Ĺ olt√°Ňô je d√≠lem JiŇô√≠ho FrantiŇ°ka Pac√°ka. Ned√≠lnou souńć√°st√≠ interi√©ru jsou varhany postaven√© firmou Rieger r. 1902.
Vznik: Z√°nik: err
_NO
Kostel sv. KateŇôiny

( web: _NO )

video, youtube
webkamery v okolí
Trutnov

reklama

nejbliŇĺŇ°√≠ turistick√© c√≠le
pŇôipravujeme...
ubytov√°n√≠ a obńćerstven√≠
pŇôipravujeme...
reklama
Obec: Zlat√° OleŇ°nice
Okres: Trutnov
Kraj:Kr√°lovehradeck√Ĺ
St√°t:_NO

GPS: 50.6208 15.9485

Kóta: _NO m n. m.
Pozdnńõ renesanńćn√≠ kostel ze 17. stol., v 18. stol. stavebnńõ upravov√°n.
Vznik: Z√°nik: err
_NO
Kostel sv. V√°clava

( web: _NO )

video, youtube
webkamery v okolí
Trutnov
LyŇĺaŇôsk√Ĺ vlek Radvanice

reklama

nejbliŇĺŇ°√≠ turistick√© c√≠le
pŇôipravujeme...
ubytov√°n√≠ a obńćerstven√≠
pŇôipravujeme...
reklama
Obec: Trutnov
Okres: Trutnov
Kraj:Kr√°lovehradeck√Ĺ
St√°t:_NO

GPS: 50.5886 15.8844

Kóta: _NO m n. m.
Kostel je p√≠semnńõ zmiŇąov√°n jiŇĺ v r. 1313. Interi√©r kostela zdob√≠ barokn√≠ olt√°Ňô s obrazem patrona kostela sv. V√°clava od mal√≠Ňôe Ign√°ce Russa (18. st.). NejcennńõjŇ°√≠ historickou pam√°tkou je renesanńćn√≠ dŇôevńõn√Ĺ polychromovan√Ĺ epitaf ? n√°hrobn√≠ deska kr√°lovsk√©ho lesmistra KaŇ°para Nusse z r. 1606.
Vznik: Z√°nik: err
_NO
Kaple NejsvńõtńõjŇ°√≠ Trojice

( web: _NO )

video, youtube
webkamery v okolí
DvŇĮr Kr√°lov√© nad Labem
LyŇĺaŇôsk√Ĺ vlek Radvanice

reklama

nejbliŇĺŇ°√≠ turistick√© c√≠le
pŇôipravujeme...
ubytov√°n√≠ a obńćerstven√≠
pŇôipravujeme...
reklama
Obec: Trutnov
Okres: Trutnov
Kraj:Kr√°lovehradeck√Ĺ
St√°t:_NO

GPS: 50.5587 15.8834

Kóta: _NO m n. m.
Drobn√° b√≠le om√≠tnut√° kaplińćka, zrekonstruovan√°. Interi√©r vybaven nov√Ĺm klek√°tkem a obrazy. Vystavńõna byla pravdńõpodobnńõ r. 1713.
Vznik: Z√°nik: err
_NO
Kostel Narození Panny Marie

( web: _NO )

video, youtube
webkamery v okolí
DvŇĮr Kr√°lov√© nad Labem
Spoleńćensk√© centrum UFFO

reklama

nejbliŇĺŇ°√≠ turistick√© c√≠le
pŇôipravujeme...
ubytov√°n√≠ a obńćerstven√≠
pŇôipravujeme...
reklama
Obec: Trutnov
Okres: Trutnov
Kraj:Kr√°lovehradeck√Ĺ
St√°t:_NO

GPS: 50.5619 15.9142

Kóta: _NO m n. m.
Barokn√≠ sakr√°ln√≠ stavba s klasicistn√≠mi a rokokov√Ĺmi prvky vznikala v letech 1756?82 podle projektu Leopolda Niedereckera. Dominantou je 63 m vysok√° vńõŇĺ s cibulovit√Ĺm zakonńćen√≠m. V b√Ĺval√© sakristii byla koncem 20. stol. zŇô√≠zena kaple. V interi√©ru hlavn√≠ olt√°Ňô z r. 1784, kter√Ĺ zachycuje narozen√≠ Panny Marie, zdob√≠ jej sochy apoŇ°tolŇĮ sv. Petra a sv. Pavla a ńćtyŇô c√≠rkevn√≠ch otcŇĮ sv. ŇėehoŇôe, sv. AmbroŇĺe, sv. Augustina a sv. Jeron√Ĺma, varhany z r. 1910.
Vznik: Z√°nik: err
_NO
Kaple sv. KŇô√≠Ňĺe

( web: _NO )

video, youtube
webkamery v okolí
DvŇĮr Kr√°lov√© nad Labem
Spoleńćensk√© centrum UFFO

reklama

nejbliŇĺŇ°√≠ turistick√© c√≠le
pŇôipravujeme...
ubytov√°n√≠ a obńćerstven√≠
pŇôipravujeme...
reklama
Obec: Trutnov
Okres: Trutnov
Kraj:Kr√°lovehradeck√Ĺ
St√°t:_NO

GPS: 50.5555 15.9034

Kóta: _NO m n. m.
Dominantou mńõstsk√©ho hŇôbitova je komplex s novorom√°nsky pojatou hŇôbitovn√≠ kapl√≠ sv. KŇô√≠Ňĺe. Jej√≠m stavitelem byl Trutnovan Adolf Bohat√Ĺ.
Vznik: Z√°nik: err
_NO
B√Ĺval√Ĺ evangelick√Ĺ kostel

( web: _NO )

video, youtube
webkamery v okolí
DvŇĮr Kr√°lov√© nad Labem
Spoleńćensk√© centrum UFFO

reklama

nejbliŇĺŇ°√≠ turistick√© c√≠le
pŇôipravujeme...
ubytov√°n√≠ a obńćerstven√≠
pŇôipravujeme...
reklama
Obec: Trutnov
Okres: Trutnov
Kraj:Kr√°lovehradeck√Ĺ
St√°t:_NO

GPS: 50.5566 15.9102

Kóta: _NO m n. m.
Kostel v novogotick√©m stylu od stavitele Karla Riegra je postaven z reŇĺn√©ho ciheln√©ho zdiva a na prvn√≠ pohled zaujme jeho 43 m vysok√° osmibok√° vńõŇĺ. Kostel slouŇĺil sv√©mu √ļńćelu do r. 1957. V r. 1980 byl zrekonstruov√°n do souńćasn√© podoby a zańćal slouŇĺit jako koncertn√≠ s√≠Ňą, kter√° je mńõstem vyuŇĺ√≠v√°na pro poŇô√°d√°n√≠ kulturn√≠ch akc√≠.
Vznik: Z√°nik: err
_NO
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |  nalezeno: 2794


vzkazy | chyby |
Copyright (c) 2007 - 2024 Kolektiv autorŇĮ , vŇ°echna pr√°va vyhrazena.
Vyrobily eFirmy.cz, SDE, Cemarccom ńĆesk√° republika

free counters

TOPlist